Az E-Medlab Hungary Kft. mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az E-Medlab Hungary Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.pregnascan.eu/adatvedelem címen. Az E-Medlab Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az őket érintő esetleges változásokról értesíti ügyfeleit.

Az E-Medlab Hungary Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az E-Medlab Hungary Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát megőrzi és garantálja.

Budapest, 2018-11-15
A E-Medlab Hungary Kft. vezetősége nevében:
Dr. Kulin Sándor
ügyvezető

 

A teljes adatkezelési tájékoztató letöltése (verzió:181203) PDF formátumban.

A weboldal cookie kezeléséről szóló tájékoztató letöltése (verzió:181204) PDF formátumban.